Monday, March 28, 2011
Program Kelas Perintis Bahasa Cina - 1997
Pusat Pendidikan Hypermedia Daerah - 2003
Program Memperkasa Sekolah Kebangsaan - 2004
Program Kelas Khas Bermasaalah Pembelajaran Disleksia - 2004
Program Kelas Rintis Mata Pelajaran Literasi ICT
Sekolah Rendah - 2004
Program Kelas Rintis Pintar Jawi - 2004
Program Kelas Bahasa Cina - 2007
Program Kelas jQaf - 2007
Pusat Akses - 2007
Program Rintis Sekolah Selamat - 2007
Program Bumi Hijau - 2008
Program 3K- 2010


Johan Pertandingan Nasyid Peringkat Daerah Tahun 1997
Johan Pertandingan Kuiz Kesihatan Peringkat Negeri Tahun 1999
Johan Pertandingan Nasyid Peringkat Daerah Tahun 2002
Johan Pertandingan Nasyid Peringkat Daerah Tahun 2004
Johan Pertandingan Nasyid Peringkat DaerahTahun 2008
Johan Pertandingan Nasyid Peringkat Negeri Tahun 2008
Ke 5 Pertandingan Nasyid Peringkat Kebangsaan Tahun 2008
Johan Keseluruhan Kejohanan Olahraga MSSDB 2010 Sekolah Rendah
Johan Surau Cantik Peringkat Negeri 2010
Johan Kebersihan Peringkat Daerah & Negeri 2010
1999 Anugerah Kelas Pemulihan Contoh -Negeri
2000 Pusat Sumber Terbaik Kategori Sekolah Rendah-Daerah
2000 Anugerah Pencapaian Cemerlang Pengurusan.
dan Perakaunan Kewangan Sekolah-Negeri
2004 Anugerah Kecemerlangan UPSR 2003-Daerah
2005 Anugerah Laporan Audit Tanpa Teguran 2005-Negeri
2005 Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan - NILAM Negeri
2006 Anugerah Laporan Audit Tanpa Teguran 2006-Negeri
2006 Anugerah Terbaik Pemulihan Daerah Besut-Daerah
2007 Anugerah Laporan Audit Tanpa Teguran 2007-Negeri
2007 Anugerah Kecemerlangan UPSR -Daerah
2007 Anugerah Sifar Buta Huruf -Negeri
2008 Anugerah Kecemerlangan UPSR 2007-Daerah
2009 Anugerah Sekolah Prestasi Tinggi-Negeri
2010 Anugerah kecemerlangan UPSR 2010-Negeri
2010 Anugerah Iklim Penyungguhan Kecemerlangan UPSR-Negeri
2010 Anugerah Sekolah Terbaik UPSR Berasaskan Peratus Tertinggi 5A Negeri

No comments:

Post a Comment