Thursday, July 14, 2011

Program Kelas Perintis Bahasa Cina - 1997
Pusat Pendidikan Hypermedia Daerah - 2003
Program Memperkasa Sekolah Kebangsaan - 2004
Program Kelas Khas Bermasaalah Pembelajaran Disleksia - 2004
Program Kelas Rintis Mata Pelajaran Literasi ICT
Sekolah Rendah - 2004
•Program Kelas Rintis Pintar Jawi - 2004
Program Kelas Bahasa Cina - 2007
Program Kelas jQaf - 2007
Pusat Akses - 2007
Program Rintis Sekolah Selamat - 2007
Program Bumi Hijau - 2008
Program 3K- 2010

No comments:

Post a Comment